3 sierpnia 2020 roku został otwarty żłobek
na ul. Rolnej 14 w Katowicach (niedaleko Obi) dzięki dotacji i wsparciu Unii Europejskiej

Oferujemy

3 grupy. Z jedną grupą pracują 3 wykwalifikowane opiekunki oraz pomoc opiekunki.

Jedna grupa powyżej 18 mies życia to grupa prowadzona wg zasad pedagogiki Marii Montessoorii, w pozostałych dwóch są zachowane jej elementy.

Wyżywienie na zasadzie cateringu – 4 posiłki dziennie
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

Żłobek czynny w godzinach 6.30 – 17.30

Obecnie czesne wynosi 930 zł. Opłata za  wyżywienie 17 zł za dzień ( 3 posiłki bez podwieczorku ) i 19,00 zł ( 4 posiłki śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek ) liczone wg obecności dziecka. Opłata rejestracyjna 300 zł. W przypadku rodzeństwa czesne dla drugiego dziecka 15 % zniżki, wpisowe dla rodzeństwa razem 400 zł.  Czesne może zostać obniżone o dofinansowanie z ZUSu o 400 zł. Rodzice składają wniosek do ZUSu.

Od 1 października 2024 roku w związku z nową ustawą Aktywnie w żłobku czesne zostanie znacznie obniżone dla rodziców pracujących. Szczegóły i ostateczna kwota wkrótce.

 

Projekt Unijny trwał od 1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2022 roku.

Projekt pt. „Żłobek Słonik w Katowicach wspiera aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3” o numerze RPSL.08.01.03-24-027D/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Cel projektu: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.02.2020-31.07.2022 nowych 72 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które ułatwią powrót na rynek pracy 144 rodzicom/opiekunom z terenu Katowic.

Efektem realizacji projektu było osiągnięcie następujących wskaźników:

– liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;

– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;

– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu projektu;

– liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu projektu;

– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 3 396 942,45

Dofinansowanie: 2 989 309,35

Dofinansowanie UE: 2 887 401,08Ż

Żłobek oferuje:

Zajęcia dodatkowe – rytmika, dogoterapia
Na co dzień zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe.
Żłobek wyposażony jest w nowoczesne pomoce, zabawki.
Dodatkowo w sprzęt do integracji sensorycznej oraz doświadczania świata.

 

Zapraszam wszystkich serdecznie do zapisów dzieci pod numer telefonu

  663 881 331 w godzinach 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku

lub na kontakt@slonik.katowice.pl

Bezpieczeństwo Dzieci jest dla nas najważniejsze.