REGULAMIN

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONIK

Ważny od 1 września 2018

 1. Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku od godz. 6.45 do 17.30
 2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku ok 2, 5 – 4 lat życia.
 3. Aby zapisać Dziecko należy wypełnić kartę zgłoszeniową , ankietę oraz podpisać umowę.
 4. Świadczone usługi są odpłatne. Czesne jest opłatą stałą.
 5. Opiekę w przedszkolu sprawuje personel wykwalifikowany.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbierania Dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).
 7. W przypadku nieodebrania Dziecka do godziny 17.30 naliczona jest dodatkowa opłata 20 zł.
 8. Dziecko należy przyprowadzać zdrowe.
 9. W przedszkolu nie podaje się Dzieciom żadnych leków, nie wolno stosować wobec Dziecka żadnych zabiegów medycznych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie Dziecka. W przypadku pojawienia się oznak choroby w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, nauczyciel zawiadamia Rodziców, którzy mają obowiązek odebrać Dziecko najszybciej jak to możliwe.
 10. Przedszkole zapewnia wyżywienie na zasadzie cateringu – śniadanie, II śniadanie, obiad, deser. Do picia woda mineralna, herbata owocowa. Dodatkowo przekąski w razie potrzeby. Wyżywienie jest dostosowane do wieku i potrzeb Dziecka. Koszt pokrywają Rodzice/opiekunowie prawni.
 11. W przedszkolu zapewniamy czas na sen tym Dzieciom, które tego potrzebują.
 12. Dziecko należy zaopatrzyć w kapcie, szczoteczkę do zębów, kubek i pastę do zębów.
 13. Zapewniamy pomoce edukacyjne, dydaktyczne, zabawki.
 14. Każde Dziecko ma własną pościel jeśli śpi i nocnik jeśli go potrzebuje.
 15. Ubezpieczenie NNW ( od nieszczęśliwych wypadków) jest ubezpieczeniem dowolnym i indywidualnym. Jeśli Rodzic chce ubezpieczyć Dziecko, to decyduje sam o wyborze firmy i wielkości polisy.

Nauczyciele:

 • współdziałają z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci, dbając o rozwój emocjonalny i motoryczny Dziecka przygotowując je do pobytu w szkole
 • wykorzystują pomoce dydaktyczne i zabawki odpowiednie dla wieku dziecka. Wszystkie zabawki mają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa
 •  Zapewniają odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

16. W pracy z dziećmi uwzględnia się:

 • jego indywidualne potrzeby, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwiając zrozumienie zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.