Żłobek Słonik

Niepubliczny Żłobek Słonik powstał w styczniu 2011 roku i jest wpisany do Rejestru Żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. Posiadamy dotację z Urzędu Miasta oraz dotację w ramach programu Maluch z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie ma bezpośredni wpływ na czesne za pobyt i opiekę nad dzieckiem, wyposażenie żłobka oraz na cenę za wyżywienie Dziecka.

Niepubliczny Żłobek Słonik z Montessori przy ul. Rolnej 14 został otwarty w sierpniu 2020 roku w ramach projektu i dofinansowaniu unijnemu.

„Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.02.2020 do 31.07.2022 r  nowych 72 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które ułatwią powrót na rynek pracy 144 rodzicom/opiekunom z terenu Katowic.”

„Wartość projektu: 3 396 942,45 zł”

„Wkład Funduszy Europejskich: 2 887 401,08 zł”

Od ponad 10 lat rozwijamy się, aby zajmować się dziećmi na jak najwyższym poziomie. Aby zrozumieć zachowanie dziecka, jego emocje, potrzeby, skąd biorą się niektóre reakcje szkolimy się nieustannie. Dzięki dofinansowaniom unijnym każda opiekunka ukończyła różne kursy otrzymując certyfikaty. min z ” Świadomy Nauczyciel”, „Postępowanie wg pozytywnej dyscypliny”, ” Trening uwagi” , szkolenia wg kart Points of you, warsztaty z zakresu rytmiki, plastyki, muzyki oraz wiele innych.  Oczywiście cały personel również ukończył szkolenie z zakresu I pomocy dla dzieci i dorosłych.

W żłobku zapewniamy dzienną opiekę nad Dzieckiem od 22 tygodnia życia do 3 lat, na wniosek Rodzica do 4 roku życia.

Żłobek – powstał po prostu z miłości do Dzieci, aby miały bezpieczne miejsce, w czasie kiedy ich Rodzice pracują. Powstał z myślą o potrzebach najmłodszych Dzieci i ich Rodziców. To przyjazne miejsce umożliwia bezpieczny i harmonijny rozwój Dziecka, pobudza do twórczości, nieskrępowanej zabawy oraz zdobywania umiejętności społecznych przez kontakt z grupą rówieśniczą.
W żłobku zapewniamy dzienną troskliwą opiekę w czasie, gdy Rodzice przebywają w pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane opiekunki. Dzieci mają do dyspozycji 6 sal – 3 grupy, w których mogą spędzać czas – bawić się i wypoczywać. Kiedy pogoda pozwala zawsze wychodzą na spacer lub na plac zabaw znajdujący się obok placówki.

Przedszkole Integracyjne

Po ponad 5 latach funkcjonowania żłobka, powstało przedszkole, jako kontynuacja edukacji w naszej placówce.

Zapraszamy Dzieci w wieku od ok. 3  lat. Przedszkole zapewnia miejsca dla 10 dzieci. Realizujemy podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku.

W przedszkou Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, organizujemy zajęcia z różnych dziedzin dając Dzieciom szeroki wybór, zachęcając je indywidualnie do uczestnictwa w zajęciach plastycznych, rytmicznych, muzycznych, czy nauki języka angielskiego.

Będą się odbywały przedstawienia teatralne przy współpracy z firmą zewnętrzną oraz koncerty.

Jednak przewodnią myślą naszego przedszkola jest zdrowe odżywianie.
Chcemy zainteresować Dzieci i ich Rodziców tematami związanymi ze zdrowym odżywianiem, bo tylko dzięki temu dostarczamy potrzebnych witamin i minerałów zapewniając prawidłowy rozwój oraz ochronę przed chorobami. Dzieci będą poznawały każdego tygodnia kolejno warzywa i owoce, będą mogły ich spróbować czy zrobić same sok. Dla Rodziców powstanie cykl spotkań, na które zapraszani będą również znawcy tematu dotyczących zdrowej diety.

Zapraszamy również Dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju czy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zapewniamy różne zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem czy fizjoterapeutą, w zależności od potrzeb indywidualnych Dziecka.

Żłobek Słonik w Telewizji Silesia

W styczniu 2014 roku Telewizja Silesia odwiedziła Żłobek Słonik. Mieliśmy okazję pokazać się z jak najlepszej strony. Zaprezentowaliśmy zabawy z dziećmi oraz mogliśmy przybliżyć Rodzicom co jest ważne zapisując dziecko do niepublicznego żłobka.

20

Opiekunowie

152

Dzieci w Słoniku

450

Absolwenci naszej placówki