Poniższa lista zawiera dokumenty dla rodziców.
Pliki zapisane są w formacie PDF i DOC. W celu ich prawidłowego uruchomienia niezbędna jest przeglądarka Acrobat Reader (PDF) lub Microsoft Word (DOC).

Ankieta o dziecku

Karta zgłoszeniowa

Regulamin placu zabaw

Statut

Regulamin żłobka