Poniższa lista zawiera dokumenty dla rodziców.
Pliki zapisane są w formacie PDF i DOC. W celu ich prawidłowego uruchomienia niezbędna jest przeglądarka Acrobat Reader (PDF) lub Microsoft Word (DOC).

Ankieta o dziecku

Regulamin PROJEKTU

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa Projekt

Oświadczenie uczestnika Projekt

Umowa w Projekcie

STATUT ŻŁOBKA

Regulamin placu zabaw