REGULAMIN

NIEPUBLICZNEGO  ŻŁOBKA  SŁONIK

Ważny od 1 stycznia 2017

 1. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 6.45 do 17.15
 2. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 22 tyg. życia do 3 roku życia.
  Na wniosek Rodzica do 4 rż.
 3. Aby zapisać Dziecko należy wypełnić kartę zgłoszeniową , ankietę oraz podpisać umowę.
 4. Świadczone usługi są odpłatne. Czesne jest opłatą stałą. Czesne jest współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta dla Dzieci Rodziców z Katowic.
 5. Opiekę w żłobku sprawuje personel wykwalifikowany.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbierania Dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).
 7. W przypadku nieodebrania Dziecka do godziny 17.30 naliczona jest dodatkowa opłata 20 zł.
 8. Dziecko należy przyprowadzać zdrowe.
 9. Do żłobka przynosimy maksymalnie 1 zabawkę.
 10. Wszelkie maskotki, kocyki przynoszone Dzieciom z domu powinny być wyprane, aby zminimalizować przenoszenie drobnoustrojów.
 11. W żłobku nie podaje się Dzieciom żadnych leków, nie wolno stosować wobec Dziecka żadnych zabiegów medycznych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie Dziecka. W przypadku pojawienia się oznak choroby w czasie pobytu dziecka w żłobku, opiekunka zawiadamia Rodziców, którzy mają obowiązek odebrać Dziecko najszybciej jak to możliwe.
 12. Żłobek zapewnia wyżywienie na zasadzie cateringu – śniadanie, II śniadanie, obiad, deser. Do picia woda mineralna, herbata owocowa. Dodatkowo przekąski w razie potrzeby. Wyżywienie jest dostosowane do wieku i potrzeb Dziecka. Koszt pokrywają Rodzice/opiekunowie prawni
 13.  Rodzic może zrezygnować z wyżywienia i przynosić własne posiłki w oryginalnych opakowaniach, podpisane imieniem Dziecka.
 14. W żłobku zapewniamy Dziecku czas na sen w oddzielnym pomieszczeniu.
 15. Dziecko należy zaopatrzyć w kapcie, ubranko na zmianę, pampersy.
 16. Zapewniamy kremy do pielęgnacji pośladków, ręczniki jednorazowe, śliniaki, nocniki, butelki, kubki, naczynia jednorazowe.
 17. Ponadto zapewniamy pomoce edukacyjne, dydaktyczne, zabawki
 18. Każde Dziecko ma własną pościel, nocnik jeśli z niego korzysta.
 19.  Ubezpieczenie NNW ( od nieszczęśliwych wypadków) jest ubezpieczeniem dowolnym i indywidualnym. Jeśli Rodzic chce ubezpieczyć Dziecko, to decyduje sam o wyborze firmy i wielkości polisy.

         Opiekunowie:

 • współdziałają z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci, dbając o rozwój emocjonalny i motoryczny Dziecka przygotowując je do pobytu w przedszkolu
 • wykorzystują pomoce dydaktyczne i zabawki odpowiednie dla wieku dziecka. Wszystkie zabawki mają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa
 • Zapewniają odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

19. W pracy z dziećmi uwzględnia się:

 • jego indywidualne potrzeby, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwiając zrozumienie zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.