Poniższa lista zawiera dokumenty do pobrania.
Pliki zapisane są w formacie PDF i DOC. W celu ich prawidłowego uruchomienia niezbędna jest przeglądarka Acrobat Reader (PDF) lub Microsoft Word (DOC).

Statut

Regulamin żłobka