darowizna na sfinansowanie placu zabaw

Dzięki Fundacji Młodzi Młodym i  wpłatom indywidualnym oraz z 1,5 % z podatku została zebrana kwota w wysokości 8408, 29 zł na pokrycie części kosztów podczas tworzenia placu zabaw. Kwota ta częściowo pokryła wydatek na przygotowanie terenu pod trawnik, trawę z rolki oraz ogrodzenie. Dziękuję Wszystkim, którzy zechcieli dołączyć się do tej zbiórki.