Od 1 marca 217 roku rozpoczęła się realizacja Projektu Unijnego pn ” Przyjazna i fachowa opieka żłobkowa drogą do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów dzieci do lat 3″. Celem Projektu jest pomoc rodzicom/opiekunom wrócić do pracy zawodowej. W ramach dofinansowania zostały stworzone 2 sale dla 23 dzieci, wyposażone w nowoczesne zabawki i sprzęt. Wsparcie otrzyma 46 uczestników w ciągu 2 lat. Uczestnik w projekcie otrzyma wsparcie maksymalnie przez 12 miesięcy. Po tym czasie będziemy starać się zapewnić dzieciom opiekę w placówce, jednak na pewno nie będzie to możliwe w przypadku wszystkich uczestników. Wkład Funduszy Europejskich do ww projektu wynosi 669 007,15 PLN i skierowany jest przede wszystkim do osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Uczestnikiem mogą być osoby zamieszkałe w Katowicach, Siemianowicach, Świętochłowicach i Chorzowie. Czesne w ramach Projektu wynosi 170 zł. Wyżywienie całkowicie opłacone z dotacji, brak opłaty wpisowej.

Ponadto dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego odbywały się regularnie zajęcia dodatkowe, arteterapeutyczne – zajęcia muzyczne i plastyczne prowadzone przez sprawdzone firmy z zewnątrz – Ja tańczę i Muniania Wytwórnia Kreatywności. Dzieci poznawały świat kultury i sztuki, wyrażały i pracowały nad emocjami poprzez zajęcia artystyczne w różnego rodzaju formach, kształtowały umiejętności poznawcze, rozwijały percepcję i kreatywność. Od września 2018 z zajęć dodatkowych realizowane są – logorytmika w poniedziałki, taniec we wtorki, psia edukacja – dogoterapia co II czwartek.

Wpłaty proszę dokonywać na konto żłobka Słonik

Bank PKO S.A 34 1240 1330 1111 0010 4031 0009

Protokół s postępowania na usługi cateringowe