Szczegóły Projektu Unijnego

Szczegóły Projektu Unijnego

Czesne w ramach Projektu wynosi 300 zł, wyżywienie całkowicie pokryte z dotacji, brak opłaty wpisowej.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Unijnego będą się odbywały regularnie zajęcia dodatkowe, arteterapeutyczne – zajęcia muzyczne i plastyczne prowadzone przez sprawdzone firmy z zewnątrz – rytmika prowadzona przez firmę JA TAŃCZĘ i zajęcia z sensoplastyki przez MUNIANIĘ WYTWÓRNIĘ KREATYWNOŚCI. Dzieci będą poznawały świat kultury i sztuki, wyrażały i pracowały nad emocjami poprzez zajęcia artystyczne w różnego rodzaju formach, kształtowały umiejętności poznawcze, rozwijały percepcję i kreatywność.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla 46 dzieci. Dziecko nie może uczestniczyć w Projekcie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym czasie będziemy starać się zapewnić dzieciom miejsce w żłobku na zasadach ogólnych w dotacji z Urzędu Miasta dla dzieci zamieszkujących Katowice. Jednak niestety nie będzie to możliwe, aby zapewnić miejsca wszystkim dzieciom uczestniczącym w Projekcie.