Magda Mika

Magda Mika

Nauczyciel w przedszkolu

Jest absolwentką edukacji zintegrowanej wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również z wyróżnieniem studia podyplomowe na kierunku logopedia. Istotne jest dla niej jednak by być nie tylko osobą wykształconą, ale i doświadczoną. Dlatego też podczas toku studiów odbyła liczne praktyki, a także wolontariat w świetlicy socjoterapeutycznej. Studiowanie różnych dyscyplin pedagogiki pozwoliło jej na zdobycie gruntownej wiedzy i spojrzeć na pracę z dziećmi z różnych perspektyw. Praca z dziećmi daje Magdzie wiele satysfakcji wynikającej z możliwości uczestniczenia we wszechstronnym rozwoju dziecka. Sprawia radość to, że może towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata i poznawaniu nowych obszarów rzeczywistości, która ich otacza. Prowadzi zajęcia dodatkowe z logopedii dla dzieci z indywidualnymi potrzebami. W Słoniku pracowała najpierw z dziećmi żłobku, od 2 lat w przedszkolu integracyjnym.